VILLKOR

Plocket.Onlinte förmedlar endast kontakter, och företaget friskriver sig allt ansvar mellan annonsörer och köpare. När en kontakt har lämnats, är det upp till kontraktshavarna huruvida de lägger upp avtalet.

Plocket.Online friskriver sig allt juridiskt  ansvar, och har inga skyldigheter kring avtal och kontakter som förmedlas på denna hemsida. Genom att skicka iväg formuläret har man godkänt villkoren fullt ut, och har förstått att Plocket.Online ej är ansvarig i någon juridisk del gällande kontakter, avtal och serviceuppdrag.

Plocket.Online ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten. Plocket.Online har ingen kontroll över och är inte part i avtal som träffas mellan en köpare och en säljare. Plocket.Online ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Du som användare åtar dig att hålla Plocket.Online skadeslöst, då tjänsten enbart förmedlar kontakt mellan köpare och säljare.

Plocket.Online genomför löpande kontroller av användare, till exempel för verifiering av en användares identitet. Om du väljer att inte medverka till en sådan kontroll förbehåller Plocket.Online sig rätten att ta bort din annons.